logo BISonder

BISonder ruimtelijke ordening en interieurvormgeving

Planologie

Vergunningen

Ik regel de vergunningen voor diverse initiatieven, vaak in samenwerking met HSRO. De aanvraag kan variëren van het regelen van een uitbouw voor een woning tot een ingrijpender functiewijziging of inbreidingsplan voor een perceel. Zie voor een selectie van verwerkte aanvragen de pagina Overzicht.

Wetgeving en strategie

Gedegen kennis van de aldoor in ontwikkeling zijnde wetgeving is essentieel om maatwerk te kunnen leveren. Met zelfstudie, extra trainingen en een studie Omgevingsrecht (2012-2013) blijft mijn vakkennis up-to-date. Behalve bestuurlijke wetten zoals  Wro, Wabo en Chw, zijn ook de milieuwetten en het natuurrecht van belang. Daarnaast gaat het binnen de ruimtelijke ordening ook om het onderscheid tussen de verschillende  procedurele mogelijkheden.

Ruimte voor de Rivier

Van 2005 tot 2008  heb ik in het kader van ‘Ruimte voor de rivier’ intensief meegewerkt aan de Startnotitie en het Milieu-Effect-Rapport (MER) voor twee rivierverruimingsprojecten.  Begin 2014 is het bestemmingsplan vastgesteld voor het project Huissensche Waarden.

Bestemmingsplan

Omgevingsvergunning

Overzicht

 

uitzicht over de rivier

Website gemaakt door Alva Design in WordPress