logo BISonder

BISonder ruimtelijke ordening en interieurvormgeving

Bestemmingsplan

Bestemmingsplanherziening

Een bestemmingsplanherziening, ook wel postzegelplan genoemd, is een veelgebruikt instrument om projecten te kunnen realiseren.  Ik heb veel ervaring met het opstellen van de hiervoor benodigde stukken en het uitzetten van extra onderzoeken, zoals  bijvoorbeeld bodem-, archeologisch onderzoek. Meestal in samenwerking met stedenbouwkundig bureau HSRO.

Onderstaand een voorbeeldproject. Het gaat om een functiewijziging, waarbij toestemming voor extra woningen/woongebouw in samenhang met de sloop van overbodige bedrijfsbebouwing mogelijk wordt gemaakt.

Toelichting+ regels

Verbeelding

Terug naar overzicht

uitsnede-plankaart

Website gemaakt door Alva Design in WordPress