logo BISonder

BISonder ruimtelijke ordening en interieurvormgeving

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Sinds 2010 is de WABO in werking en zijn veel initiatieven ook te regelen met één omgevingsvergunning waarbinnen diverse vergunningen kunnen worden gebundeld. Zo kan voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld afwijkend gebruik samen met een bouwaanvraag ingediend worden.

Onderstaand een voorbeeld van een ruimtelijke onderbouwing voor afwijkend gebruik volgens Wabo, art. 2.12, lid 1, sub a, sub 3. Het gaat om een bestaand recreatiebedrijf dat toestemming vraagt voor extra slaapplaatsen. Er zijn verder geen bouwwerkzaamheden of uitbreiding van functies voorzien. Naast afwijkend gebruik was in dit geval ook een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig, volgens Wabo, art. 2.1, lid 1, sub d.

Ruimtelijke onderbouwing

foto-schansehoeve

Terug naar overzicht

Website gemaakt door Alva Design in WordPress