logo BISonder

BISonder ruimtelijke ordening en interieurvormgeving

BISondere combi!

Overeenkomsten

Inhoudelijk uiteenlopend, vragen beide vakgebieden om een vergelijkbare aanpak. Hoewel de schaal verschilt, gaat het zowel in de planologie als in de interieurvormgeving, om het oplossen van inrichtingsvraagstukken. Kansen en knelpunten liggen zowel binnen het plangebied, als de de directe omgeving.  De geldende wetgeving, zoals het Bouwbesluit en de Wro of Wabo zijn leidend bij de aanpak.

Aanpak

Beide werkvelden vragen om een analyse van de bestaande en toekomstige situatie. Een open mind, waarbij uitputtend gezocht wordt naar (innovatieve) oplossingen en het anticiperen op mogelijke struikelblokken, zijn essentieel voor een optimaal resultaat. Een luisterend oor, overtuigingskracht en vasthoudendheid zijn van belang om tot uitvoering te kunnen komen.

Voortgang – Budget – Communicatie

Tijdens het proces geef ik veel aandacht aan het bewaken van zowel voortgang als budget.  Sleutelwoorden zijn: alert, efficiënt, betrokken en geduldig. Het nakomen van afspraken en een goede communicatie tussen betrokken partijen zijn ondersteunend voor behoud en ontwikkeling van het draagvlak en soms nodig om een project weer vlot te trekken.

 

Terug naar overzicht

web-Bisondere-combi-1

Website gemaakt door Alva Design in WordPress