logo BISonder

BISonder ruimtelijke ordening en interieurvormgeving

Werkwijze

Planologie

Elk initiatief vraagt om maatwerk met aandacht voor toekomstige ontwikkelingsruimte. Insteek is het bieden van een optimale invulling binnen de afgewogen planologische kaders en mogelijkheden.  De afstemming tussen opdrachtgever,  bevoegd gezag en omgeving is  essentieel voor een vlot verlopend proces en behoud draagvlak.

Interieur

Ik werk vanuit een praktische instelling met veel aandacht voor de werk-, leef- en bruikbaarheid van de ontwerpen. Pas daarna komt de keuze voor de uitstraling, sfeer van het geheel. Het doel is om evenwichtig en aansprekend werk af te leveren, dat recht doet aan de wensen van de opdrachtgever. Belangrijke aandachtspunten zijn: duurzaamheid, comfort, tijdloosheid,  budgetbewaking en natuurlijk een zorgvuldige uitvoering.

Planologie

Projectinrichting

Particulieren

Samenwerking

web-insteek-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website gemaakt door Alva Design in WordPress